رد کردن لینک ها

اداری

اداری

عمده اهداف واحد اموراداری:
۱- ارائه خدمات مشاوره‌ای و اجرایی اداری ‌پشتیبانی به کلیه پرسنل (شاغل- بازنشسته- مستمری‌بگیر و …)
۲- اقدامات رفاهی در اجرای دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های ذیربط
۳- نظارت بر اجرای بخشنامه‌های ارسالی
۴- اقدام درخصوص صدور احکام کارکنان نظیر آماده به خدمت، تعلیق- انفصال از خدمت، مرخصی، مأموریت، افزایش سنوات ارتقاء، رتبه، انتقالی، بازنشستگی، اضافه‌کاری و … با توجه به مقررات موجود
۵- اجرای طرح های مصوب طبقه‌بندی مشاغل کارمندی کارگری در چارچوب دستورالعمل و ضوابط حاکم
۶-نظارت بر انجام مطالعات لازم در زمینه تشکیلات و روش ها، آموزش و طبقه‌بندی مشاغل به منظور ایجاد و برقراری سیستم ها و روش های مفید و مؤثر در شرکت
۷- ارائه نظرات مشورتی، پیشنهادهای اصلاحی و راهنمائی های تخصصی به واحدها در کلیه زمینه‌های مربوط به فنون اداری و بهبود مدیریت
۸- تأمین نیازهای استخدامی سازمان و انجام اقدامات لازم در جهت تأمین نیروی‌انسانی از طریق برگزاری آزمون های استخدامی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه
۹- نظارت بر تهیه احکام مأموریت های داخلی و خارج از کشور کارکنان
۱۰- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

نمایش

تاریخ: 19 بهمن 1398