رد کردن لینک ها

تجارب

تجارب

تجارب موفق:

  • مشارکت در پروژۀ تولید بتن سبک متخلخل از طریق خرید سهام شرکت صنعتی معدنی کانسرام
  • شرکت انرژی بادی کوهین
  • معدن سیلیس

علاقمندی ها:

  • نیروگاه های بادی
  • نیروگاه های خورشیدی
  • نیروگاه های زیست توده
  • نیروگاه های برقآبی کوچک
  • نیروگاه های بازیافت حرارتی

نمایش

تاریخ: 21 بهمن 1398