رد کردن لینک ها

اخبار شرکت

نیروگاه بادی
برچسب‌ ها

نیروگاه بادی

در راستای توسعه انرژی های پاک این بار بنا داریم در مورد نیروگاه بادی که یکی از مهم ترین مدل های نیروگاهی

دوره های آموزشی
برچسب‌ ها

دوره های آموزشی

آموزش های ضمن کار از جمله برنامه هایی است که برای افراد در شرکت در نظر گرفته شده است. برای افزایش کارایی

زیست توده
برچسب‌ ها

زیست توده

زیست توده چیست؟ فناپذیری سوخت های فسیلی، تنوع‌بخشی به منابع انرژی، توسعه پایدار ایجاد امنیت انرژی، مشکلات زیست محیطی ناشی از مصارف