رد کردن لینک ها

بازدید از کارخانه کانسرام

 

 

 

در تاریخ 26/05/1399، مدیرعامل، اعضا هیت مدیره و سایر نمایندگان شرکت تتا انرژی طی بازدید از کارخانه کانسرام، در جریان آخرین اقدامات انجام شده و وضعیت راه اندازی کارخانه قرار گرفتند. شایان ذکر است که با رفع نواقص و معایب خط تولید، فرآیند تولید آزمایشی با حداقل ظرفیت آغاز شده و به زودی شرایط تولید مستمر فراهم خواهد شد.

در حاشیه این سفر، با برخی مقامات منطقه­ای (نظیر فرماندار شهرستان طبس) جلساتی برگزار و مساعدت ایشان در خصوص همکاری در راه اندازی مجدد ارخانه اخذ گردد.

به گفتگو بپیوندید