رد کردن لینک ها

بازدید از کارخانه کاشی و سرامیک سمند

 

 

 

 

با توجه به تصمیم بانک تجارت مبنی بر بررسی شرایط راه اندازی کارخانه کاشی سمند واقع در شهر سمنان توسط شرکت تتا انرژی، در تاریخ 1399/05/07  نمایندگان شرکت ضمن بازدید از کارخانه مذکور، وضعیت موجود را جهت تهیه گزارشات توجیهی بررسی نمودند.

همچنین با هماهنگی های بعمل آمده، بازدیدی نیز از کارخانه کاشی سمنان که در حال حاضر به صورت سه شیفت مشغول فعالیت می باشد نیز انجام شد

به گفتگو بپیوندید