رد کردن لینک ها

بازدید از کارخانه فرآورده های لبنی گلستان مهریز

 

در تاریخ 1399/06/04 مدیر عامل شرکت تتا انرژی بمنظور بررسی شرایط آماده سازی و بهره برداری از کارخانه فرآورده های لبنی گلستان مهریز بازدید نمود.

به گفتگو بپیوندید